✓ Prismatch ✓ Fri frakt över 500 kr ✓ 4% medlemsbonus

Club Petworld

Club Petworld

Alla kan helt gratis gå med i vår kundklubb, Club Petworld.

Kundklubben ger dig kontanta förmåner. Du tjänar 4% i bonus på alla dina köp hos Petworld, även på reavaror och erbjudanden. Två gånger om året friger vi den intjänade bonusen. Frigivningen av bonus till dina köp hos Petworld sker i juli och januari. Information om bonus och frigivning av bonus sänds till dig via mail. OBS! Det krävs en korrekt mailadress för att få information om bonus utskickat.

Som kund ska du bara logga in när du handlar online. Då erbjuds du automatiskt möjligheten att dra av eventuell frigiven bonus från ditt köp.

Handlar du för mer än 10 000 kr under ett kalenderår uppgraderas du automatiskt till GULD-medlem. Då får du sammanlagt 8 % i bonus på allt du köper. Gäller efterföljande köp utöver de första 10 000 kr. Denna status och extra bonus behåller du så länge du handlar för mer än 10 000 kr under ett helt kalenderår.

Utöver detta har du möjlighet att utnyttja vår attraktiva stämpelkortsordning, där du kan få upp till var 7:e vara gratis. Via ditt medlemsnummer håller vi koll på dina intjänade köp. 

Fordele SE

Som medlem har du tillgång till medlemscentret, som du kan logga in i online. Via medlemscentret (eller din faktura) kan du hela tiden följa med i din köphistorik och medlemstatus. Där kan du även se all information om dina köp, din bonus och dina stämplar, samt ändra adress m.m. Om du inte vill ta emot elektronisk reklam, då kan du även välja bort detta i medlemscentret, själva nyhetsbrevet, eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Dessutom kan du alltid följa med på din faktura, eftersom bonus och eventuella samlade stämplar alltid framgår av den.

Bli medlem av Club Petworld

 

Villkor för medlemskap i Club Petworld

Club Petworld ägs och drivs av PW Administration ApS (CVR. 26441366), Bakkedraget 3, 8270 Højbjerg. Förfrågningar angående Club Petworld kan göras till vår kundservice på telefon 08-44683377, alla vardagar mellan 10-14, eller kundservice@petworld.se

Club Petworld är ett gratis förmånsprogram , där du kan samla bonus, stämplar och andra förmåner och rabatter. Detta genom köp på Petworld.se.

När du går med får du inte något fysiskt medlemskort. När du loggar in via vår hemsida ska du använda den inloggningsinformation som skickats ut till dig. Då får du del av alla medlemsförmånerna.

När du går med så får du automatiskt tillgång till medlemscentret, som du kan logga in i online. Via medlemscentret (eller din faktura) kan du hela tiden följa med i din köphistorik och medlemstatus. Där kan du även se all information om dina köp, din bonus och dina stämplar, samt ändra adress m.m.

Du ska ha en e-mailadress och vara minst 13 år för att bli medlem i Club Petworld.

Din bonus och stämpelkort

Du tjänar 4% i bonus på alla dina köp hos Petworld, även på reavaror och erbjudanden. Två gånger om året friger vi den intjänade bonusen. Frigivningen av bonus till dina köp hos Petworld sker alltid i slutet av juni och slutet av december. Information om bonus och frigivning av bonus sänds till dig via mail. OBS! Det krävs en korrekt mailadress för att få information om bonus utskickat.

Som kund ska du bara logga in när du handlar online. Då erbjuds du automatiskt möjligheten att dra av eventuell frigiven bonus från ditt köp.

Handlar du för mer än 10 000 kr under ett kalenderår uppgraderas du automatiskt till GULD-medlem. Då får du sammanlagt 8 % i bonus på allt du köper. Gäller efterföljande köp utöver de första 10 000 kr. Denna status och extra bonus behåller du så länge du handlar för mer än 10 000 kr under ett helt kalenderår.

Utöver detta har du möjlighet att utnyttja vår attraktiva stämpelkortsordning, där du kan få upp till var 7:e vara gratis. Via ditt medlemsnummer håller vi koll på dina intjänade köp.

Kom ihåg: Om ditt köp (och den tillhörande bonusen) har krediterats ditt medlemskap, kommer den bonus du tjänade i samband med köpet att dras av från ditt medlemskap!

Oanvänd bonus blir automatiskt för gammal två år efter att bonus har blivit frigiven för användning. Om du går ur Club Petworld så kommer all intjänad bonus och insamlade stämplar automatiskt att raderas.

Vi vill gärna kontakta dig!

När du går med i Club Petworld kan du välja att ge oss tillåtelse till att vi får kontakta dig med tips, erbjudanden, tävlingar, kampanjer, events m.m., som passar dig och din profil. Det vanligaste är att vi sänder dig e-mails, men vi kan även skicka ut sms och app-meddelanden till dig, samt använda kommunikationsappar (t.ex. Messenger) eller sociala medier (t.ex. Facebook), om du så önskar.

Du ska aktivt ge oss tillåtelse till att vi får kontakta dig. Det kan du göra när du går med i Club Petworld, där du aktivt ska kryssa i samtyckesfältet, eller genom att du ger oss tillåtelse via medlemscentret.

Om du ångrar att du gav ditt samtycke, då kan du återkalla det inne i medlemscentret, själv kontakten, eller genom att kontakta vår kundservice på telefon 08-44683377, alla vardagar mellan 10-14, eller på kundservice@petworld.se.

Dina personuppgifter

Club Petworld ägs och drivs av PW Administration ApS (CVR. 26441366), Bakkedraget 3, 8270 Højbjerg. PW Administration er dataansvarig enligt gällande regler om integritetsskydd. När du går med i Club Petworld ger du oss tillåtelse till att vi får behandla dina uppgifter till användning för ditt medlemskap.

Vi behandlar följande information om dig:

  • Den information du anger när du går med i Club Petworld, samt när du uppdaterar din profil.
  • Information om dina köp hos Petworld, där du samtidigt använder ditt medlemskap.
  • Information om vilka nyhetsmails du öppnar och klickar på, vilka sidor du besöker på Petworld.se, samt vilka produkter du klickar på och lägger i din varukorg. När du använder Petworld.se gäller Petworlds integritetspolicy vid sidan av dessa villkor.
  • Svar på frågor från oss.
  • Cookies.

Vi använder din information till att ge dig bonus och medlemsförmåner och registrerar samtidigt när du använder din bonus och dina medlemsförmåner.

Vi använder din information till att ge dig bonus och medlemsförmåner och registrerar samtidigt när du använder din bonus och dina medlemsförmåner.

Vidare använder vi din information till profilering för att få kunskap om dina produktpreferenser, så att vi kan rikta in vår kommunikation med dig – och därmed säkerställa att du får relevanta erbjudanden, som matchar dig och dina intressen.

Ditt samtycke och din registrering av medlemskap i Club Petworld är vad som ger oss behörighet att behandla dina personuppgifter, jfr. dataskyddsförordningen artikel 6, stycke 1, punkt 1 a och b (EU/2016/679). Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke och din registrering genom att går ur Club Petworld. Det sker genom kontakt med vår kundservice.

Din information används uteslutande till poänghantering och i marknadsföringssyfte.

Du har alltid rätt att få insyn i vilka personuppgifter vi har registrerade på dig. Du kan alltid kontakta vår kundservice om du behöver hjälp med att ändra eller rätta dina uppgifter, så att de är korrekta. Vid sådana tillfällen ska du vända dig till vår kundservice på kundservice@petworld.se. Det är även hit du ska vända dig om du vill utnyttja din rätt att få dina personuppgifter utlämnade.

Du kan alltid själv rätta din basinformation i medlemscentret på Petworld.se.

Om du går ur Club Petworld blir du omgående blockerad i vårt system och kommer inte längre motta någon kommunikation från oss. Vi avslutar samtidigt behandlingen av din information i marknadsföringssyfte.

Vi kan lämna din information vidare till externa samarbetspartner, som behandlar upplysningar på våra vägnar. Dessa externa samarbetspartners kan bl.a. vara partners som hanterar den tekniska driften och förbättringen av våra system och hemsida, utsändning av nyhetsbrev och riktad marknadsföring, inklusive retargeting, samt utskick så du kan betygsätta vår verksamhet och våra produkter. De externa samarbetspartnerna är databehandlare, vilket innebär att de står under våra instruktioner och att de behandlar information som vi är dataansvariga för. Ingen databehandlare får använda den insamlade informationen för annat syfte än att uppfylla avtalen med oss och databehandlaren skall naturligtvis behandla informationen konfidentiellt. Det har ingåtts skriftliga databehandlingsavtal med samtliga databehandlare.

Två av våra databehandlare är etablerade i USA, dvs. Google Analytics v/Google LLC. och Facebook Inc. Genom databehandlarnas certifiering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. dataskyddsförordningen artikel 45, är de nödvändiga garantierna för överföring av information till USA säkrade. Om vi skulle använda oss av andra databehandlare utanför EU/EES än de två nämnda, så sker det alltid med försäkran om giltiga överförselsgarantier.

Kopia av Google LLC’s certifiering kan ses här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI 

Kopia av Facebook Inc.’s certifiering kan ses här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Om du menar att vi har brutit mot gällande regler för integritetsskydd i vår behandling av din information kan du klaga hos Datainspektionen, Drottninggatan 29, Box 8114, 14020 Stockholm, tel. 08-6576100, eller på datainspektionen@datainspektionen.se.

Allmänna villkor

PW Administration ApS förbehåller sig rätten att ändra förmånsprogrammets villkor och att helt avsluta Club Petworld med 1 månads varsel. All intjänad bonus och alla stämplar från stämpelkortsordningen kommer i sådant fall kunna användas innanför den ovan nämnda tidsfristen. Om det sker väsentliga ändringar i förmånsprogrammet kommer PW Administration ApS informera dig om detta via mail. PW Administration ApS betraktar ändringarna som godkända av dig om du fortsätter att använda ditt medlemskap efter att du mottagit mailet. Om du inte kan acceptera ändringarna måste du gå ur Club Petworld.

Vill du inte vara medlem i Club Petworld längre kan du gå ur genom att kontakta vår kundservice. Om du väljer att gå ur förlorar du all bonus som inte har använts ännu. Samtidigt förlorar du rätten till andra medlemsförmåner, inklusive att samla och använda stämplar i stämpelkortsordningen, eftersom detta kräver ett giltigt medlemskap.

Om du inte har handlar hos Petworld på 2½ år och samtidigt använt ditt medlemskap så att du har samlat poäng, kommer vi automatiskt att avregistrera dig från Club Petworld. Vi skickar ut en varning om detta 1 vecka innan avregistreringen sker.

Ovanstående villkor för Club Petworld gäller från och med 24 maj 2018 och ersätter alla tidigare utgåvor.