✓ Prismatch ✓ Fri frakt över 500 kr ✓ 4% medlemsbonus

Integritetspolicy

 

INTEGRITETSPOLICY

Nedanstående integritetspolicy redogör för hur Net K/S och Petworld Administration SpS (hädanefter ”Petworld”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Den juridiska enhet som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är:

PW Administration ApS

Bakkedraget 3

8270 Højbjerg

CVR: 26441366

 

PW Administration ApS kan kontaktas antingen via kundservice@petworld.se, eller på telefon 08-44683377 alla vardagar mellan 10-14.

Nedanstående integritetspolicy gäller för personuppgifter som du lämnar till oss i samband med ett köp hos Petworld, vid förfrågan angående en av våra produkter, samt de som vi samlar in genom vår hemsida www.petworld.se.

1. Insamling av information

1.1. Ditt besök på Petworld.se

1.1.1. Vilken information samlar vi in vid besök på Petworld.se?

Vi samlar automatiskt in information om dig och hur du använder vår hemsida när du besöker Petworld.se. Den här informationen är bl.a. vilken typ av browser du använder, vilka söktermer du använder på Petworld.se, din IP-adress, inklusive nätverksplats, och information om den elektroniska enhet som använts. Som tillägg till vår integritetspolicy finns vår policy kring cookies och hur dessa används när du använder Petworld.se (läs vår cookiespolicy här).

1.1.2. Vad är syftet med insamlingen av personuppgifter i samband med ditt besök på vår hemsida?

Syftet med insamlingen är att optimera användarupplevelsen samt funktionaliteten på Petworld.se. Vidare är syftet att använda den insamlade informationen till riktad marknadsföring, inklusive retargeting genom bl.a. sociala medier som Facebook eller sökmotorer som Google. Den här behandlingen av din information är nödvändig för att vi ska kunna skydda våra intressen i det löpande arbetet med förbättring och optimering av hemsidan, samt för att kunna visa dig relevanta erbjudanden och varor.

1.1.3. Rättslig grund

Det rättsliga grundunderlaget för behandlingen är dataskyddsförordningen artikel 6, stycke 1, punkt f (EU 2016/679).

1.2. Ditt köp hos Petworld.se och din kommunikation med oss

1.2.1. Vilken information samlar vi in i samband med ditt köp hos Petworld.se och via din kommunikation med oss?

I samband med ditt köp eller via din kommunikation med oss samlar vi in den information som du själv anger. Det kan t.ex. vara ditt namn, adress, e-mailadress, telefonnummer, betalningsmetod, upplysningar om vilka produkter du köper och eventuellt har returnerat, leveransönskemål, samt upplysningar om den IP-adress du har använt i samband med beställningen på Petworld.se.

1.2.2. Vad är syftet med insamlingen av personuppgifter i samband med ett köp hos Petworld.se och via din kommunikation med oss?

Syftet med insamlingen och behandlingen av informationen är att vi vill hålla våra avtal med dig, inklusive att leverera de produkter som du har beställt. Syftet med behandlingen är även att hantera dina rättigheter att returnera och reklamera, samt – om det blir nödvändigt – att kunna kontakta dig med relevant information om de produkter som du har köpt. Dessutom kan vi använda upplysningar om dina köp till att följa diverse lagkrav, häribland bokföring, räkenskapsredovisning, samt vid tillbakadragning av produkter. Vi samlar in IP-adresser i samband med beställningar på vår hemsida, så att vi kan skydda våra intressen och för att förebygga bedrägerier.

1.2.3. Rättslig grund

Det rättsliga grundunderlaget för behandlingen är dataskyddsförordningen artikel 6, stycke 1, punkt b, c och f (EU 2016/679).

1.3. Nyhetsbrev

1.3.1. Insamling av information med hjälp av nyhetsbrev

När du registrerar dig för att få vårt nyhetsbrev samlar vi in information om ditt namn, e-mailadress och eventuellt mobilnummer.

1.3.2. Vad är syftet med insamlingen av personuppgifter med hjälp av nyhetsbrev?

Syftet är att ta tillvara på vårt intresse av att kunna leverera nyhetsbrev till dig.

1.3.3. Rättslig grund

Det rättsliga grundunderlaget för behandlingen är dataskyddsförordningen artikel 6, stycke 1, punkt f (EU 2016/679).

1.4. Inloggad som Club Petworld-medlem

Om du är Club Petworld-medlem och du – medan du är inloggad som medlem på sidan – genomför ett köp eller i övrigt använder vår hemsida, jfr. punkt 1.1 och 1.2, behandlar vi dessutom dina upplysningar enligt villkoren för Club Petworld. Villkoren för Club Petworld gäller vid sidan av denna integritetspolicy och vid en eventuell oenighet mellan de två har villkoren för Club Petworld företräde över integritetspolicyn.  

2. Mottagare av personuppgifter

2.1. Vidarebefordran av din information som del av leveransprocessen

Vi vidarebefordrar information om ditt namn, adress, e-mail, telefonnummer, beställningsnummer samt eventuella specifika leveransönskemål till den transportör som kommer stå för leveransen av dina beställda varor. Om du har köpt en vara vi inte lagerför kan samma information som vidareges till våra transportörer istället vidarebefordras till antingen producenten eller grossisten och vidkommande vill i dessa fall stå för leveransen.

2.2. Vidarebefordran av din information till andra företag i Petworld Gruppen

Din information kommer att vidarebefordras till Net K/S, som är driftsbolaget bakom webbutiken och hemsidan. Andra företag i Petworld Gruppen kommer, om det skulle vara nödvändigt för att slutföra ditt köp, inklusive i förbindelse med en ”click & collect-order”, få din information vidarebefordrad till sig.

2.3. Vidarebefordran av din information till externa samarbetspartners

Vi kan lämna din information vidare till externa samarbetspartner, som behandlar upplysningar på våra vägnar. Dessa externa samarbetspartners kan bl.a. vara partners som hanterar den tekniska driften och förbättringen av våra system och hemsida, utsändning av nyhetsbrev och riktad marknadsföring, inklusive retargeting, samt utskick så du kan betygsätta vår verksamhet och våra produkter. De externa samarbetspartnerna är databehandlare, vilket innebär att de står under våra instruktioner och att de behandlar information som vi är dataansvariga för. Ingen databehandlare får använda den insamlade informationen för annat syfte än att uppfylla avtalen med oss och databehandlaren skall naturligtvis behandla informationen konfidentiellt. Det har ingåtts skriftliga databehandlingsavtal med samtliga databehandlare.

2.4. Vidarebefordran av din information till databehandlare utanför EU/EES

Två av våra databehandlare är etablerade i USA, dvs. Google Analytics v/Google LLC. och Facebook Inc. Genom databehandlarnas certifiering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. dataskyddsförordningen artikel 45, är de nödvändiga garantierna för överföring av information till USA säkrade. Om vi skulle använda oss av andra databehandlare utanför EU/EES än de två nämnda, så sker det alltid med försäkran om giltiga överförselsgarantier.

Kopia av Google LLC’s certifiering kan ses här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Kopia av Facebook Inc.’s certifiering kan ses här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

3. Dina rättigheter

3.1. Insynsrätten

Du har alltid rätt att begära ut information, inklusive vilka upplysningar vi har registrerat om dig, vilket syftet med registreringen är, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av information det eventuellt finns, samt information om varifrån upplysningarna härstammar.

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill ha en kopia av dina personuppgifter skall du sända en skriftlig förfrågan till kundservice@petworld.se. Du kommer bli ombedd att bevisa att du är den du utger dig för att vara.

3.2. Rätten till korrigering

Du har rätt att få oriktiga personuppgifter om dig själv korrigerade av oss. Om du upptäcker att det finns fel i den information som vi har registrerad om dig, uppmanas du att kontakta oss skriftligen så att upplysningarna kan korrigeras. Du kommer bli ombedd att bevisa att du är den du utger dig för att vara.

3.3. Rätten till borttagning

I vissa fall har du rätt till få alla eller delar av dina personuppgifter borttagna av oss, t.ex. om du återkallar ditt samtycke och vi inte har någon annan rättslig grund för att fortsätta behandlingen. I den utsträckning en fortsatt behandling av dina personuppgifter är nödvändig, t.ex. för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter, eller för att en rättslig fordran kan komma att upprättas, verkställas eller försvaras, är vi inte skyldiga att ta bort dina personuppgifter. Du kommer bli ombedd att bevisa att du är den du utger dig för att vara.

3.4. Rätten att begränsa hanteringen till lagring

Du har i vissa fall rätt att begränsa hanteringen av dina personuppgifter till att endast bestå av lagring, t.ex. om du menar att de uppgifter vi har på dig är felaktiga.

3.5. Rätten till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att få personuppgifter, som du själv har gett oss, utlämnade i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsligt format, samt har rätt att överföra dessa informationer till en annan dataansvarig.

3.6. Rätten till invändning

Du har alltid rätt att opponera dig mot hur vi hanterar dina personuppgifter, med hänsyn till direkt marknadsföring, inklusive den profilering som genomförs för att kunna rikta in vår direkta marknadsföring, då denna behandling sker på grundval av våra legitima intressen, jfr. punkt 1.1 och 1.2. Om du inte vill att vi använder dina personuppgifter till direkt marknadsföring och profilering, då ska du radera dina cookies såsom beskrivs i vår cookiepolicy.

3.7. Rätten att återkalla samtycke

Du har alltid rätt att återkalla ett samtycke du har gett oss till en given behandling av personuppgifter, inklusive för att skicka ut nyhetsbrev.

3.8. Rätten att klaga
Du kan alltid skicka in klagomål till en dataskyddsmyndighet, t.ex. Datainspektionen.

Du kan utnyttja dina rättigheter genom att skriva till den dataansvarige på kundservice@petworld.se eller via telefon 08-44683377 alla vardagar mellan 10-14.

4. Borttagning av personuppgifter

4.1. Uppgifter insamlade i samband med din användning av Petworld.se, jfr. punkt 1.1.

Uppgifter insamlade om din användning av Petworld.se enligt punkt 1.1., raderas enligt reglerna i Petworlds cookiepolicy. De cookies som Petworld själv tillhandahåller raderas senast ett år efter ditt sista besök på sidan, medan tredjepartscookies har varierande utgångsdatum.

4.2. Uppgifter insamlade i samband med ditt köp, jfr. punk 1.2.

Uppgifter som vi samlar in i samband med ett köp på Petworld.se, jfr. punkt 1.2., kommer som utgångspunkt att raderas lite mer än två år efter ditt köp, eftersom reklamationsrätten för varan då har gått ut. Vi förbehåller oss dock rätten att spara informationen under längre tid, om vi har en legitim grund för längre lagring – det kan exempelvis vara om det är nödvändigt för att en rättslig fordran kan komma att upprättas, verkställas eller försvaras, eller att lagringen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla lagkrav.

4.3. Uppgifter insamlade med hjälp av nyhetsbrev, jfr. punkt 1.3.

Uppgifter insamlade i samband med att du registrerar dig för att få vårt nyhetsbrev, jfr. punkt 1.3., raderas när ditt samtycke till nyhetsbrevet återkallas, om vi inte har en annan grund till att behandla informationen.

5. Säkerhet

5.1. Tekniska åtgärder

Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter inte oavsiktligt eller olovligt förstörs, förverkas, ändras eller försämras, samt att de inte kommer till kännedom för eller kan missbrukas av obehöriga.

5.2. Anställdas tillgång till dina uppgifter

Endast anställda som behöver se dina personuppgifter för att kunna utföra sitt arbete har tillgång till dem.

6. Ändringar i vår integritetspolicy 

6.1. Rätt att ändra i vår integritetspolicy 

Om vi genomför ändrar i vår integritetspolicy informeras du om detta vid ditt nästa besök på Petworld.se.